संपर्क

मुख्य शाखा :
कर्वे रोड :
डायबेटिक असोसिएशन ऑफ इंडिया, पुणे शाखा. ३१ ड, 'स्वप्ननगरी', २० कर्वे रोड, पुणे ४११००४.
दूरध्वनी : २५४४०३४६,६४०१८४१६, २५४३०१४९

उपशाखा :
रास्तापेठ :
द्वारा रेड क्रॉस सोसायटी, रास्ता पेठ, पुणे. .
जनवडी :
द्वारा जागृती सेवा संस्था, १०८, जनवाडी,
अरुण कदम चौक, पुणे ४११०१६.
रविवार पेठ :
द्वारा जगत क्लिनिक
 
   

आगामी उपशाखा :
लोणावळा
 

नाव :
  *
ईमेल :
  *
दूरध्वनी क्रमांक :
  - *
भ्रमणध्वनी :
  *
निरॊप :
  *

 

 
Site Designed by Brainlines