डाऊनलोड

  लॅबोरेटरी तपासण्या दरपत्रक (१ एप्रिल २०१९) सभासदांस इतरांस
अनाशापोटी (रक्तातील ग्लुकोज) ४० ५०
अनाशापोटी (ग्लुकोमीटरने रक्तातील ग्लुकोज) ४० ५०
जेवणानंतर २ तासांनी (रक्तातील ग्लुकोज) ४० ५०
जेवणानंतर २ तासांनी (ग्लुकोमीटरने रक्तातील ग्लुकोज) ४० ५०
अनाशापोटी व जेवणानंतर २ तासानी रक्तातील ग्लुकोज
(एकाच दिवशी )
८० ९०
अनाशापोटी व जेवणानंतर २ तासांनी ग्लुकोमीटरने रक्तातील
ग्लुकोज (एकाच दिवशी)
८० १००
हिमोग्लोबिन ७० ८०
इ. एस. आर ५० ६०
ब्लड युरिया ६० ७०
क्रियाटिनीन ६० ७०
कोलेस्टेरॉल (टोटल) ७० ८०
सिरम ट्रायग्लिसराईड ८० ९०
एच. डी. एल. कोलेस्टेरॉल ८० ९०
एल. डी. एल. कोलेस्टेरॉल १९०  २१०
लिपिड प्रोफाईल ५००  ६००
रुटीन युरिन ६० ७०
ग्लायकोसिलेटेड हिमोग्लोबिन (HB A 1c) ३०० ३५०
हिमोग्राम १५० १७०
हिमोग्राम + इ. एस. आर. १९० २३०
मायक्रो अल्बयुमिन युरिया तपासणी ३०० ३५०
एल. एफ. टी. (L.F.T) ३५० ४००
एस. जी. पी. टी. ९० ११०
२४ तासांची युरिन प्रोटीन्स टेस्ट २०० २५०
सिरम युरिक अ‍ॅसिड १०० ११०
सिरम इलेक्ट्रोलाईट २७० ३००
T3 T4 TSH ३७० ४२०

  डॉक्टरी सल्ला सभासदांस इतरांस
प्रत्येक वेळी (डॉ. जगमोहन तळवलकर) १२० १७०
प्रत्येक वेळी (इतर डॉक्टर्स) ८०  १००
डोळे तपासणी (चष्म्याचा नंबर काढला जात नाही) ७०  ९०
आहार सल्ला ६०  ८०
मधुमेही पावलांची तपासणी - पूर्व नियोजित वेळेनुसार ३५०  ४००
व्यायाम सल्ला - दर मंगळवार व शनिवार डॉ. रघुनंदन दिक्षित   ६०  ८०

    सभासदांस इतरांस
कार्डिओग्रॅम - इ. सी. जी. (फक्त ग्राफ काढून दिला जातो) १२० १५० 
‘सावधान योजना’ १००० १२००
बालमधुमेहींसाठी ‘सावधान योजना’ १०० -
मधुमित्र वार्षिक वर्गणी विनामूल्य ३००
मेडीकार्ड योजना’ सर्व तपासण्यांचा वर्षभर लाभ १८०० -

 

 
Site Designed by Brainlines